Vizyonumuz

Vizyon

Topluma en üst düzeyde katkı sağlayan,ilçede farkındalığıyla öne çıkan önder bir kurum olmak

Profesyonel anlamda kurumsallaşarak, üyelerine hizmet sunan,

Üyelerine mekan ve zaman tanımadan çözüm odaklı hizmet ile üyelerin memnuniyetini sağlayan,

Üyelerinin Pazar payını artıran,

Sosyal sermayelerini yükselten,

Mesleki ahlak kurallarını koruyan, gözeten,

Türkiye ve Dünya’daki çağdaş teknolojinin üyelerimize tanıtımını yaparak, daha ileri teknolojilerin geliştirilmesine destek veren,

Üretimde ve üründe markalaşmayı sağlayan

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergileyen, objektif, bölgesel ve ulusal alanda söz sahibi olarak üyelerine ve topluma üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, öncü bir ODA olmak VİZYONUMUZDUR.