Mali Politikamız

ŞEREFLİKOÇHİSAR TİCARET ODASI MALİ POLİTİKASI

Şereflikoçhisar Ticaret Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen:

“Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir. Odamız ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; üyelerinin ve diğer paydaşlarının yararına en etkin şekilde kullanmak, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için günün şartlarını analiz ederek yönetmeyi ilke edinmiştir.