Kooperatif Yeni Kayıt

Kooperatif Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR (TSY Madde 109)

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) Odaya kayıt için: Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

3) Sicil Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme (1 asıl – 1 fotokopi)

4) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (1 adet aslı veya noter onaylı örneği)

5) Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). 

6) Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafları (2’şer adet)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.