Vizyon & Misyon

Misyon

 

Üyelerine hizmet ilkelerinden ödün vermeden,

Hukukun üstünlüğüne dayanarak, üyeler ve devlet arasındaki ilişkileri tarafsız olarak yürüten

Tüm Dünya'da üyelerinin tanıtımını yapan ve üyelerini Dünya ile buluşturan,

Ülkemiz ekonomisinin geliştirmek amacıyla hizmet veren, Her mesleğin menfaatlerine uygun gelişmesini sağlayan,

Başta üyeleri olmak üzere, tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeten, üyelerinin haklarını yasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde kullanarak, her koşulda korumak ve sorunlara yaratıcı çözümler getirmek suretiyle kaliteli hizmet sunan,

Tüm sektörlerde katma değer yaratan,

Bu hizmetleri 5174 sayılı kanun öncülüğünde kurumsal bir yapı içerisinde sunan bir kuruluşuz.

 

Vizyon

Topluma en üst düzeyde katkı sağlayan,ilçede farkındalığıyla öne çıkan önder bir kurum olmak

Profesyonel anlamda kurumsallaşarak, üyelerine hizmet sunan,

Üyelerine mekan ve zaman tanımadan çözüm odaklı hizmet ile üyelerin memnuniyetini sağlayan,

Üyelerinin  Pazar payını artıran,

Sosyal sermayelerini yükselten,

Mesleki ahlak kurallarını koruyan, gözeten,

Türkiye ve Dünya'daki çağdaş teknolojinin üyelerimize tanıtımını yaparak, daha ileri teknolojilerin geliştirilmesine destek veren,

Üretimde ve üründe markalaşmayı sağlayan

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergileyen, objektif,  bölgesel ve ulusal alanda söz sahibi olarak üyelerine ve topluma üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, öncü bir ODA olmak VİZYONUMUZDUR.