Tarihçe

Odamızın kuruluşu için 1969 Yılında  ilçemizde ticari faaliyet gösteren 101 tacirin imzalı dilekçeleri üzerine bir müteşebbis heyeti kurulmuştur.Odanın kurulması içinTeşebbüs heyetinde Mehmet AKTAŞ(Bekir oğlu)- Hacı Ali GÜZEL- Mehmet DOĞANŞükrü GÜNDOĞDU-Taşdemir ANDAÇ-İsmail UZUNÖZ-Mehmet AKTAŞ(Abdurrahmanoğlu) seçilmişlerdir.Teşebbüs heyeti Ticaret Bakanlığına müracaatlarını 12/05/1969 yılında yapmıştır.Ticaret Bakanlığının olur izinlerinin tarihi  ise  26/08/1969 dur.Odamızın ilk Meslek Grubu oluşturulması için  dört kişilik bir heyet seçilir bu heyette asil üye olarak Hasan ATAK-Kuddisi YILDIRIM-Ali PARLAK-Şükrü GÜNDOĞDU seçilmiş ve bu heyetin meslek gruplarını oluşturulması neticesinde meslek grupları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
1-Manifaturacılar Grubu                      18 üye
2-Nakliyeciler Grubu                            15 üye
3-Zahireci ve Muhtelifler Grubu           16 üye
4-Petrolcular ve Acenteciler Grubu      16 üye
5-Bakkallar ve Mobilyacılar Grubu       17 üye
6-Müteahhitler ve Tesisatçılar Grubu 15 üye’den oluşan 6 meslek grubu oluşmuştur.  
Meslek grupları oluşturulduktan sonra ilk meslek grup seçimleri 22/03/1970 tarihinde yapılmıştır.Meslek Komitesi seçimlerinden sonra oda meclis ve meclis başkan ile başkan seçimi yapılmış yapılan seçil neticesinde ilk oda meclis başkanı Mehmet AKTAŞ(Abdurrahman oğlu) başkan vekilliğine ise Ali PARLAK seçilmiştir.
İlk yönetim kurulu seçimleri neticesinde ise Mehmet DOĞAN  yönetim kurulu başkanlığına İsmail UZUNÖZ  yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.
Odanın ilk genel sekreteri Günay DOĞAN’dır.Daha sonra ki yılanda Ali Eroğlu olup,bu gün ise Fikret ONAT genel sekreter olarak görevini devam ettirmektedir.Ticaret Sicil Müdürleri ise Oda genel sekreterleri Günay Doğan-Ali Eroğlu ve Fikret ONAT  Ticaret Sicil Müdürü görevini de üstlenmişler ve daha sonra Yavuz KILIÇASLAN bu göreve getirilmiş ve halen bu görevini devam ettirmektedir.
İlçemiz de kurulduğu  gün’den itibaren  Ticaret Odası olarak farklı adreslerde kiracı konumunda hizmet vermiş ve 1978 yılında bir iş hanın da  kendisine ait
hizmet binasını satın almıştır.Bu hizmet binasında 1978-1995 yılları arası hizmet vermiş daha sonra ikinci hizmet binasını 1996 yılda satın almış ve bu binada ise 1996-2003 yılları arası hizmet vermiştir.Satın alınan hizmet binalarının zaman içerisinde yetersiz gelmeni sonucu diğer hizmet binalarını satarak 03/07/2003 tarihinde  tamamı kendisine ait  İstiklal Mah.Ankara Cad.No:204 adresinde beş katlı bir hizmet binasını yaptırmış olup halen bu binada odamız hizmet vermektedir.Odamız Yönetim kurulu Başkanı Levent Koçak Meclis Başkanı Faruk Eskicidir.