Şube Kapanışı

Şube Kapanışı

KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI

a) Dilekçe

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

c) Şirket merkezi Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi