Şube Kapanış

Şube Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı(1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

rrrrrrrrrr