Mevzuat

·         Kanunlar

         – 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
         – 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
         – 6102 ve 6103 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6335 Sayılı Kanun 
         – 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu

·         Yönetmelikler

        – Ticaret Sicili Yönetmeliği
        – Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliği
        – Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğünün Uygulanması Hakkında Yönetmelik
        – Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğü

·         Genelge-Görüşler
– 4880 Sayılı Bakanlık Genelgesi
– Taşınmaz Tasarruf Belgesinin (Yetki Belgesi) Hazırlanmasına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1744 No’lu 2013-7 Sayılı Genelgesi