Şube Ünvan Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi

4) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri

5) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) , gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

 

 

Not-1:Toplantılar anonim şirktlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa,  tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

Gösterim: 476