Tasfiyeden Dönüş

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Kararı (1 asıl - 1 fotokopi)

3) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) veya Tasfiye Memuru Gündem Kararı, gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

 

 

NOT:Toplantılar anonim şirktlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa,  tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

Gösterim: 525