Amaç
 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye ile yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklar arasında sektörel temelde iş olanaklarını araştırarak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmayı görev edinmekte, Türk ekonomisinin küresel ekonomiyle bütünleşmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 
DEİK, ürün ve hizmet ticareti konusunda işbirliğinin geliştirilmesinin yanında, özellikle Türkiye’deki yatırım ortamının yurtdışında tanıtımı konusunda aktif çalışmalar yürütmekte, yabancı yatırımcıları Türkiye’de uzun vadeli yatırımlara teşvik etmekte ve Türk işadamları için cazip bölgelerde Türk yatırımlarının artması ve teşvik edilmesi yönünde çalışmaları sürdürmektedir.DEİK iki taraflı İş Konseyleri aracılığı ile faaliyet göstermektedir. İş Konseyleri iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan biri Türk tarafı, diğeri ise ilgili ülkedeki muhatap kuruluştur. Söz konusu muhatap kuruluşlar genelde ilgili ülkelerin özel sektörünü temsil eden kurumlardan seçilmektedir. Konseyler her sene düzenli olarak toplanmaktadır. Kasım 2013 itibariyle DEİK bünyesinde 114 İş Konseyi faaliyet göstermektedir.

 

DEİK merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Washington, Moskova, Brüksel ve Ankara’da DEİK temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. DEİK’in 129 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa'da Oda Temsilciliği, bulunmaktadır.

 

DEİK / İş Konseyi Üyeliği Ne Sağlar?


DEİK’in temel görevi bünyesindeki iş konseyleri aracılığı ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bu ilişkileri kurmak, firma iş planları ve stratejileri için gerekli bilgileri sağlamak, dış ilişkilerde karşılaşılan ve yeni işbirliklerinin oluşumunu olumsuz etkileyen sorunları belli ölçülerde bertaraf etmek, firmaların yabancı muhatapları ile biraraya gelmesini sağlamaktır.

 

Bu organizasyonlar firmalara doğrudan iş bağlantısı ile sonuçlanabilecek temaslar - tanışıklıklar sağladığı kadar, diğer ülkelerde ve dünyada meydana gelen ve iş hayatını - karar verme mekanizmalarını etkileyecek önemli gelişmelerden birinci elden haberdar olma imkanını da vermektedir.

 

Tüm İş Konseyleri’nin aynı çatı altında faaliyet göstermesi nedeniyle yaratılan sinerjiden tüm üyeler yararlanmakta, çok taraflı işbirliği için uygun zemin yaratılmaktadır. Ayrıca üye olmak isteyen firmalar da iş yapabilecekleri ülkelerini belirleyerek üyeliklerini bu şekilde oluşturma hakkına sahiptirler. DEİK Üyeliği farklı pazarlarda yer almak isteyen firmalar için ciddi imkanlar sağlamaktadır.

 

DEİK’in bir diğer önemli işlevi Türk firmalarının yurtdışı iş bağlantısı kurarken karşılaştıkları iç veya dış kaynaklı sorunları gerekli mekanizmalara aktararak, çözüm getirilmesini talep etmektir. Aynı şekilde Türkiye’de yatırım yapmayı veya proje finansmanı getirmeyi planlayan yabancı firmaların karşılaştıkları sorunlar ve yatırım ortamına ilişkin iyileştirme önerileri takip edilerek ilgili mercilere yansıtılmaktadır.

Gösterim: 428