Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.

Sözlü talep edilir.

Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair kaşeli Oda Kayıt Sureti istendiğinde sözlü olarak banko memuruna iletilir.

Ücrete tabidir.

Müracaat Yeri Şereflikoçhisar Ticaret Odası Sicil Müdürlüğüdür. (Oda Sicili)


Faaliyet Belgesi ile Oda Sicil Kayıt Suretlerinin Yabancı Dillerdeki Tercümesi;

Firmanın odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgenin yabancı dilde tercüme edilmiş nüshasıdır.

Öncelikle Odamızdan Türkçe Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti alınır. Alınan Türkçe Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Suretinin noterden tasdikli tercüme edilmiş asıl nüshası dilekçe ekinde Odamıza getirilir.

Ücrete tabidir.

Müracaat Yeri Sicil Müdürlüğüdür. (Oda Sicili)

Gösterim: 640